Nazwa Przychodni

niepubliczny zakład opieki zdrowotnej

Aktualności

23.10.2012
drEryk zaprasza na szkolenie Ochrona danych osobowych w działalności leczniczej

 
Centrum rozwoju kadry zarządzającej
 

strzałki Informacje:

 

strzałki Wprowadzenie

W najbliższym czasie placówki ochrony zdrowia czeka rewolucja informatyczna, a co za tym idzie dostosowanie ich działalności nie tylko wymagań ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia, ale także do przepisów regulujących kwestię ochrony danych osobowych. Jak być na bieżąco i wypełnić rygorystyczne obowiązki nakładane na Administratorów Danych w podmiotach leczniczych, czyli właścicieli, kierowników, dyrektorów placówek, w których są przetwarzane dane osobowe pacjentów? Wszystkie wątpliwości rozwiejesz podczas szkolenia!

Wychodząc naprzeciw problemom związanym z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych w służbie zdrowia zapraszamy na szkolenie z praktycznych aspektów bezpieczeństwa informacji i danych w placówkach leczniczych.

 • Sprawdź, jakie wymagania formalno-prawne musisz spełniać przetwarzając dane osobowe w swojej placówce,
 • Przekonaj się, jakie zmiany zaszły w zakresie przepisów ochrony danych osobowych, a jakie są dopiero planowane w placówkach leczniczych i co one dla Ciebie oznaczają,
 • Poznaj zasady ochrony danych osobowych w podmiocie leczniczym,
 • Dowiedz się, co musisz zaktualizować, jeśli w twojej jednostce dane osobowe są chronione nieprawidłowo,
 • Upewnij się, jakie obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych dotyczą działalności leczniczej i jak je właściwie zastosować w Twojej jednostce.

Weź udział w szkoleniu z doświadczonym menedżerem i autorem książki "Działalność lecznicza - praktyczne wskazówki dla kadry zarządzającej" dr Piotrem Karniejem oraz menedżerem i wieloletnim praktykiem mgr Maciejem Gogółem - zyskaj pewność, że w swojej placówce właściwie chronisz dane osobowe pracowników i pacjentów!

Szkolenie kierujemy do:

 • administratorów danych medycznych w podmiotach leczniczych,
 • kadry zarządzającej odpowiedzialnej za bezpieczeństwo danych w podmiotach leczniczych będących przedsiębiorcą (dawne nzoz-y),
 • menedżerów, dyrektorów, kierowników działów IT/administracji w podmiotach leczniczych,
 • pracowników administracji samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
 • osób odpowiedzialnych za prowadzenie ewidencji, rozliczeń i współpracę podmiotu wykonującego działalność leczniczą z innymi podmiotami,
 • właścicieli praktyk zawodowych (lekarzy, pielęgniarek, położnych).

strzałki Prowadzący szkolenie

zdjęcie dr Piotr Karniej - dr nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, menedżer zarządzający w podmiotach leczniczych, wykładowca akademicki, zajmujący się zarządzaniem strategicznym oraz procesami przekształceń w podmiotach leczniczych, oceną organizacji medycznych i badaniami w zakresie zarządzania w ochronie zdrowia.

zdjęcie mgr Maciej Gogół - menedżer zarządzający w podmiocie leczniczym będącym przedsiębiorcą, zastępca kierownika działu administracji. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i Universite Paris 13 (zarządzanie instytucjami opieki zdrowotnej i społecznej). Certyfikowany Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI). Specjalizuje się w aspektach współpracy podmiotów wykonujących działalność leczniczą z płatnikami (NFZ i ubezpieczyciele komercyjni), a także w tworzeniu rozwiązań praktycznych z zakresu ochrony danych medycznych.

strzałki Termin i miejsce szkolenia

Miasto: Kraków
Adres: ul. Bobrzyńskiego 12
Miejsce: Ericpol
Termin: 20.11.2012

Miasto: Łódź
Adres: ul. Dowborczyków 8
Miejsce: Ericpol
Termin: 23.11.2012

strzałki Program szkolenia

 1. Moduł 1 - Wprowadzenie do ochrony danych osobowych, uwarunkowania prawne i ochrona danych wrażliwych pacjentów (dr Piotr Karniej)
  1. Podstawowe definicje z zakresu ochrony danych osobowych
  2. Zakres przedmiotowy i podmiotowy ustawy o ochronie danych osobowych
  3. Uwarunkowania prawne prowadzenia dokumentacji medycznej wyłącznie w formie elektronicznej
  4. Obowiązki administratora danych osobowych w zakresie ochrony danych wrażliwych pacjentów
  5. Zasady ochrony danych osobowych, wymagania fizyczne i programowe dla systemów informatycznych. Zabezpieczanie fizyczne pomieszczeń dla przechowywania danych elektronicznych i papierowych
  6. Udostępnianie danych wrażliwych na zewnątrz. Odnotowywanie udostępnienia danych na zewnątrz
  7. Zasady regulujące przechowywanie danych medycznych w formie elektronicznej na serwerach zewnętrznych
  8. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - warunki uzyskania w podmiocie leczniczym
 2. Moduł 2 - Praktyczne wskazówki w opracowaniu dokumentacji ochrony danych osobowych (mgr Maciej Gogół)
  1. Polityka bezpieczeństwa - analiza obszaru obowiązywania (identyfikacja dokumentów, procedur i procesów w podmiocie leczniczym)
  2. Instrukcja zarządzania systemami przetwarzania danych osobowych (polityka kluczy bezpieczeństwa, selektywny dostęp do zasobów baz danych)
  3. Procedury dostępu do systemu podmiotów zewnętrznych (umowy z firmami informatycznymi i firmami obsługującymi świadczeniodawcę przy rozliczaniu dla NFZ)
  4. Metody uwierzytelniania osoby wprowadzającej dane
  5. Rozpoczęcie i zakończenie pracy w systemie
  6. Procedura tworzenia, przechowywania i wykorzystywania kopii bezpieczeństwa
  7. Zabezpieczenie antywłamaniowe i antywirusowe danych

Pytania i odpowiedzi - podczas szkolenia będzie możliwość zadania indywidualnych pytań prelegentowi.

Uwaga! Uczestnicy, w ciągu 14 dni od zakończenia szkolenia, mogą również bezpłatnie skonsultować z prelegentem swoje wątpliwości związane z ustawą o działalności leczniczej przesyłając pytania e-mailem na adres: serwiszoz@wip.pl Odpowiedź zostanie udzielona mailowo.

strzałki Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w szkoleniu wynosi: netto 550 zł + 23% VAT, kwota brutto: 676,50 zł

Promocja

Szkolenie w Krakowie
Przy nadesłaniu zgłoszenia do 13 listopada 2012 r. koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 450 zł + 23% VAT, kwota brutto: 553,50 zł.

Szkolenie w Łodzi
Przy nadesłaniu zgłoszenia do 16 listopada 2012 r. koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 450 zł + 23% VAT, kwota brutto: 553,50 zł.

Przy zgłoszeniu co najmniej 2 osób z jednej placówki 10% rabatu

Opłata za szkolenie jest dokonywania przelewem po szkoleniu na podstawie faktury przesłanej przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe (m.in. oprawione materiały, które prezentuje trener podczas szkolenia), certyfikat ukończenia szkolenia, serwisy kawowe i lunch.

strzałki Informacje i zapisy

foto Izabela Staszkiewicz-Wąs
organizator szkolenia
tel.: 785 88 41 13
e-mail: IStaszkiewicz@wip.pl

 

pokaż wszystkie wiadomości ››

Czy chcecie Państwo aby pokój zabiegowy dla dzieci miał na ścianach postacie z bajek?

tak
nie
nie wiem
oprogramowanie dla przychodni

Dane kontaktowe

Niepubliczny zakład opieki zdrowotnej
ul. Nazwa Ulicy 12                 00-111 Nazwa Ulicy

Telefon:

+48 605 506-406
+48 12 342-4403

 

projektowanie stron www

projektowanie stron WWW