Nazwa Przychodni

niepubliczny zakład opieki zdrowotnej

Aktualności

18.06.2012
Działalność podmiotów leczniczych w świetle przepisów ustawy o działalności leczniczej – ostatni dzwonek!

W wyniku wejścia w życie 1 lipca ub. r. ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm. powstał obowiązek dostosowania działalności placówek ochrony zdrowia (zgodnie z nowym nazewnictwem podmiotu leczniczego), do nowej regulacji prawnej. Konieczne zmiany mają charakter wieloaspektowy - administracyjny i organizacyjno-prawny.

Najważniejszym obowiązkiem wynikającym z ustawy (ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku art. 2 punkt 8) o działalności leczniczej jest konieczność wyodrębnienia w ramach podmiotu leczniczego przedsiębiorstw i uzyskanie nowych kodów resortowych. I tu ważna informacja z dniem 11 czerwca 2012 roku weszło w życie rozporządzenie z dnia 17 maja 2012 roku w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółów ich nadawania.

Nie należy także zapominać o tym, że podmiot leczniczy zobowiązany jest dostosować treść statutu i regulaminu organizacyjnego jednostki do nowej regulacji , a następnie musi zgłosić poczynione zmiany do właściwych rejestrów.

Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą popularnie dotychczas zwany rejestrem zoz jest elektronicznym rejestrem prowadzonym zgodnie z w.w. ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej, umożliwiającym między innymi w ramach posiadanych funkcjonalności (Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 art. 100):

 • tworzenie wniosków (art. 101):
  • wpis podmiotu do rejestru (art. 106 punkt 3),
  • wpis zmian w rejestrze (art. 105. punkt 2),
  • wykreślenie podmiotu z rejestru (art. 108 punkt 2),
 • wysyłanie drogą elektroniczną podpisanego wniosku elektronicznego
 • pobieranie zaświadczeń,
 • przechowywanie i późniejszy dostęp do wniosków roboczych oraz wniosków podpisanych i wysłanych drogą elektroniczną.

Z uwagi na wątpliwości interpretacyjne jakie się pojawiły w kontekście charakteru i skutków wydzielania „przedsiębiorstw” w ramach podmiotów leczniczych Minister Zdrowia 28 maja br. wydał „Komunikat w sprawie dostosowania działalności podmiotów leczniczych do przepisów ustawy o działalności leczniczej”. Minister napisał, że „w jednym przedsiębiorstwie może być prowadzony tylko jeden z rodzajów działalności leczniczej”. Jednocześnie wpisując w komunikacie, że „Regulacja powyższa nie ogranicza możliwości prowadzenia przez podmiot leczniczy więcej niż jednego rodzaju działalności leczniczej„. W praktyce powoduje to, iż w razie prowadzenia przez podmiot leczniczy więcej niż jednego / kilku rodzajów działalności leczniczej niezbędne jest wyodrębnienie oddzielnych przedsiębiorstw właściwych dla każdego rodzaju działalności. Jednocześnie nie oznacza to autonomii każdego z tych przedsiębiorstw, nie wymaga to też konieczności prowadzenia dla każdego z przedsiębiorstw odrębnej rachunkowości, samodzielnego sporządzania bilansu, wyodrębnienia majątkowego czy osobowego (przypisania określonych składników majątku oraz pracowników).

Minister Zdrowia w swoim komunikacie nie tylko przedstawił interpretację przepisów ale i przypomniał, iż termin na dopełnienie obowiązków w zakresie dostosowania działalności podmiotów leczniczych do nowej regulacji upływa w dniu 30 czerwca 2012 r.

Z najłatwiej zauważalnych zmian w programie drEryk w świetle w.w. ustaw i rozporządzeń można zobaczyć wprowadzone zmodyfikowane słowniki z określeniami użytymi w rozporządzeniu np. w skierowaniach do specjalistów pojawia się „Oddział diabetologiczny”.
Uwagi praktyczne:

 • Wszelkie zmiany wpisów w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą dokonane do dnia 30 czerwca br. są wolne od opłat.
 • Z informacji przekazanych telefonicznie od lekarzy wynika, że średni czas oczekiwania na nowe kody resortowe to około 2 tygodnie.

 

Źródła:

Autor: Robert A. Beksiński

 


pokaż wszystkie wiadomości ››

Czy chcecie Państwo aby pokój zabiegowy dla dzieci miał na ścianach postacie z bajek?

tak
nie
nie wiem
oprogramowanie dla przychodni

Dane kontaktowe

Niepubliczny zakład opieki zdrowotnej
ul. Nazwa Ulicy 12                 00-111 Nazwa Ulicy

Telefon:

+48 605 506-406
+48 12 342-4403

 

projektowanie stron www

projektowanie stron WWW